OLD TUPTON WARE IRIS VASE 6″ TW1750

OLD TUPTON WARE IRIS VASE 6″ TW1750