Old Tupton Ware Yellow Poppy 8″ Vase

Old Tupton Ware Yellow Poppy 8″ Vase